Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kraĩkas
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. крэйка ‘stogo viršus, šelmuo, gūbrys, kraigas’ Stankevičius К V 118; le. trm. krejga SJP II 541, Zdancevičius LP VIII 342, plačiau ZPSS 289 t., 301 (čia ir krei̯gas, krai̯ga); br. < lie. kraĩkas ‘t. p.; kas kreikiama, pakratai’ (antrąja reikšme ir kreikà, kraikà), le. < lie. kreĩgas (kraĩgas), kreigà ‘šelmuo’.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 62
Antraštė:
kraĩkas
Straipsnelis:
žr. kreikas
Šaltinis:
Grinaveckienė 1973, 221

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas