Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vienàt
Reikšmė:
tik, vien tik
Straipsnelis:
Pr. ainat (adv.) 75,₁₈‘bet kada, bet kuriuo laiku’; plg. lie. vienàt ir (??) -dėl priesagos – s. i. kati, lo. quot, s. i. tati, lo. tot ‘daugelis’.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 171

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas