Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
šãpas
Straipsnelis:
[Aptariami sanskrito a kamieno oksitonai.] S. i. śā́pa- < *ḱop-o-. Toks pat kirčiavimas paliudytas ir lie. šãpas (a. p. 2) (žr. Illič-Svityč). Jei ryšys su lie. šàpti yra teisingas, s. i. śā́pa- yra deverbatyvas.
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 76–77

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas