Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
eikštė̃
Reikšmė:
brasta, Furt
Straipsnelis:
žr. eiklus
Šaltinis:
Cimochowski 1977, 97

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas