Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
baubùkas
Reikšmė:
kankorėžis
Straipsnelis:
Kai kurie pietų ir rytų aukštaičių šnektose vartojami kankorėžio pavadinimai susiję su garsiniais veiksmažodžiais: baubùkas, baubẽlis; bubùkas, plg. lie. baũbti, bū̃bti, bubė́ti, la. baubt; lo. būbō ‘didysis apuokas’ (Fraenkel 1955–1965, 37 ir lit.).
Šaltinis:
Ambrazas 2010a, 97

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas