Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ež(e)gỹs
Reikšmė:
ešerys
Straipsnelis:
Pr. assegis (/azegis/) E 572 ‘persk’ (t. y. ‘ešerys’), perca fluviatilis) : lie. ež(e)gỹs, ažgỹs arba ėžgė̃, le. jazgarz arba jażdż ‘ešerys’ ir kt., apie tai Burda KSB VI 394, Būga KSn. 132 ir 193 ir Walde Pokorny I, 32¹ ir 115.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 180

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas