Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kabóti
Straipsnelis:
Veiksmažodis kabóti greta kabė́ti aiškiai padarytas pagal analogiją su karóti.
Šaltinis:
Kortlandt 1989, 105
Antraštė:
kabóti
Straipsnelis:
[Rekonstruojama baltų-slavų veiksmažodžių grupė, kuriai būdingi šie bruožai: 1) bendraties ir aoristo kamienas -ā-, 2) nepriklausomas, paprastai atematinis prezensas su jungiamuoju balsiu *-i- daugiskaitoje (kilęs iš 3 dgs. *-int(i) < *-n̥t(i) arba *-r̥), 3) balsių kaita, veikiausiai su nuliniu laipsniu, kaip bendraties kamieno charakteristika:] Lie. kabóti, kãbo šalia kabė́ti, kãba ‘hang (intr.), be suspended’. Neaišku, kaip paaiškinti bendraties kamieno skirtumą.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2008b, 189

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas