Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pa-kùšinti
Straipsnelis:
Suponuojant prūsų kalboje garsų pakitimą ù > ū > au / ou, galima paaiškinti kai kuriuos nesutapimus su lietuvių kalba, pvz., […] pr. enkausint < *kùsint, plg. lie. pa-kùšinti […].
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 191

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas