Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
perlìk
Straipsnelis:
R. Gusmanio straipsnyje [Etymologie und Bedeutungsentwicklung von altsl. lixŭ, KZ 1987, C, 358–265] atsisakoma nagrinėjamo slavų žodžio tradicinio siejimo su ide. *leiqᵘ̯- (vadinasi, tuo pačiu ir su lie. lìkti, liẽka) : sl. *līk-cho- < *leiqᵘ̯-sŏ- [...] ir mėginama, rekonstravus *līsŏ-, palyginti su gr. λίᾱν ‘per daug’ (kuris galįs būti iš *līsā-). Tačiau reikia pasakyti, kad tradicinio aiškinimo kritika nėra labai įtikinama (ypač dėl reikšmės: netiesa, kad *leiqᵘ̯- šeimos žodžiams būdinga žymėti trūkumą, o ne perteklių, perviršį; dėl s. sl. lichъ reikšmės ‘per didelis, atliekamas, übermäßig, überflüßig’ plg. la. lìeks ‘überflüßig, atliekamas’, lie. perlìk ‘übermäßig, pernelyg’), be to, palyginimas su etimologiškai miglotu bei izoliuotu graikų žodžiu mažai ką tegali duoti slavų žodžio etimologijai. Žr. likti
Šaltinis:
Urbutis 1989c, 190

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas