Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vaĩdas
Reikšmė:
vaizdas, įvaizdis
Straipsnelis:
Fraenkelio p. 1180, sk. 1 apie pr. waidelotte, waideler, waidler ‘pagoniškos Prūsijos šventikas, kerėtojas’ plačiai rašoma Frischbier, Preuß. Wb. II 453, plg. ir R. Trautmann, Altpreuß. Sprachdenkmäler p. 454–455.
Šaltinis:
Schwentner 1965, 114
Antraštė:
vaĩdas
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. вайдаваць ‘ginčytis, pyktis, nesantaikoje gyventi’ Stankevičius К IV 225, ukr. войдува́ти ‘triukšmauti, siautėti, smarkauti, peštis’ – iš lie. (?), plg. vaĩdytis ‘ginčytis, kivirčytis’, vaĩdeliotis ‘t. p.’, vaĩdas ‘nesantaika, kivirčas’, tik su slaviška priesaga (Stankevičiaus ir Nosovičiaus СБН 42 pateiktas tos pat reikšmės ва́дзіцца laikytinas kitos kilmės žodžiu).
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 52

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas