Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
výstyti
Reikšmė:
ne kartą vyti, sukti
Straipsnelis:
nebūtinai tokie veiksmažodžiai kaip lie. výstyti, lankstýti, magztýti yra išvesti iš daiktavardžių výstas ‘Frauenweste’, lañkstas, mãgztas, kadangi jie greičiausiai yra iteratyviniai veiksmažodžių vediniai, plg. výstyti ‘ne kartą vyti, sukti’ (: výti ‘drehen, winden’), lankstýti ‘ne kartą lenkti’ (: leñkti), magztýti (*magz + styti) ‘ne kartą megzti’ (: mègzti). Apskritai galima abejoti, ar veiksmažodžiai su -stýti, la. -stīt yra iš pradžių buvę denominatyviniai vediniai, kadangi jie galėjo būti deverbatyvai [3 išn.: Žr. M. Leumann, Idg. sk̑ im Altindischen und im Litauischen, IF LVIII, 1941, 114t.]. Šis klausimas reikalauja specialaus tyrinėjimo. Lie. veiks. su -styti paprastai turi gana aiškią iteratyvinę reikšmę. Tai, kad jie gali turėti tolesnius vedinius su priesaga -inė́ti, reikėtų aiškinti tuo, jog priesaga -inė́ti paprastai atlieka dar ir mažybės reiškimo (deminutyvinę) funkciją.
Šaltinis:
Kazlauskas 1968c, 146

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas