Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
širvas
Straipsnelis:
žr. širmas
Šaltinis:
Cimochowski 1966, 42
Antraštė:
šir̃vas
Straipsnelis:
žr. šarma
Šaltinis:
Solta 1960, 329
Antraštė:
šir̃vas
Straipsnelis:
žr. širmas
Šaltinis:
Chantraine DEG, 534
Antraštė:
šir̃vas
Straipsnelis:
žr. širmas
Šaltinis:
Çabej 1965d, 60–61
Antraštė:
šir̃vas
Straipsnelis:
žr. širmas
Šaltinis:
Çabej 1966d, 71–72
Antraštė:
šir̃vas
Straipsnelis:
žr. širmas
Šaltinis:
Cimochowski 1950, 221
Antraštė:
šir̃vas
Straipsnelis:
žr. širmas
Šaltinis:
Десницкая 1983, 19
Antraštė:
šìrvas
Straipsnelis:
žr. šar̃mas
Šaltinis:
Venckutė 2001, 127
Antraštė:
šìr̃vas
Straipsnelis:
[Aptariama lie. k. būdvardžių su priesaga *-u̯o- raida]. Lie. šìr̃vas, la. sir̃ms ‘širmas’. Būdvardį buvo bandoma sieti su s. v. a. horo ‘purvas, bala’, s. sl. srěnъ (< *k̑er-sno-) ‘baltas; šerkšnas’, alb. thjer-më ‘pilkas’, v. air. corcach ‘pelkė’, s. i. kalka- ‘purvas’, karka- ‘baltas’ ir pan. bei rekonstruoti *k̑er-/ker- ‘tamsus, purvinas, pilkas’. Tai skatina pamąstyti apie lie. šìrvas/šir̃vas ryšius su pr. kirsnan ‘juodai’, sl. *čьrnъ, s. i. kr̥ṣṇá- ‘juodas’.
Šaltinis:
Ambrazas 2008, 34
Antraštė:
šir̃vas
Straipsnelis:
žr. pilkas
Šaltinis:
Kroonen 2011, 200–202

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas