Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ž̃s
Straipsnelis:
Autorius aiškina armėnų kalbos atskirų garsų pakitimus, lygindamas su ide. atitikmenimis. Ide. *k, * > arm. k: *̑ū-ko- (*̯̑ū-ko-?) > jukn ‘žuvis’ [šalia jułb ‘ikrai’? Plg. pr. suckis (pl. acc. suckans) ‘žuvis’, lie. žuk- ‘žuvis’ žodyje žuk-lỹs ‘žvejys’ ir kt. šalia gr. ἰχθῦς, -ύος ‘žuvis’].
Šaltinis:
Джаукян 1982, 51–52

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas