Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bárkšėti
Straipsnelis:
Pr. *bark- atstatoma, remiantis tokiais vietovardžiais: Barken, Barke, Barcke, Barkint, Barkynt. Siejama su lie. bárkšėti, bárkščioti, bárkšti, bárkšt ir pan. (LKŽ I, 659–661) la. bar̃kšķêt, barkšêt (ME I, 264) ir kt.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 197

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas