Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bè-
Straipsnelis:
Priešdėlį bè-, žymintį kokios nors veiklos tęstinumą ar tęsimą, E. Fraenkelis savo žodyne pateikia s. v. ba ‘denn, ja’. Taip pat s. v. ‘und’ E. Fraenkelis mini priešdėlį be- ir pastarąjį gretina su bèt; s. v. bèt nerandu apie tai nieko paminėta. Abu Fraenkelio siūlomi gretinimai vargu ar patenkinami. Pastarasis be atliepia vok. be- (iš bestehen, sich befunden ir kt.); ar be yra skolinys iš vokiečių? Pastarasis be fiksuojamas dviejose parapijose Latvijoje, o slavų kalbose nepažįstamas. Kad priešdėlis yra skolinys – tokia prielaida stebinanti, bet toks dalykas nėra vienintelis: ir pr. er- yra skolinys iš vokiečių kalbos; apie tai Kiparsky, Actes du sixième congrès intern. des linguistes (Paris 1949) 503.
Šaltinis:
Machek 1961, 349

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas