Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
cìpti
Straipsnelis:
žr. čipti
Šaltinis:
Pisani 1957, 142
Antraštė:
čìpti
Reikšmė:
blogėti
Straipsnelis:
Iš lietuvių ir apskritai baltų kalbų bruožų, kurie labai reikšmingi lyginamiesiems-etimologiniams tyrinėjimams, norėtųsi nurodyti jos gausius fonetinius pakitimus, kurių didžioji dalis atsirado dėl to, kad kalba raštu fiksuota gana vėlai (seniausi rašto paminklai iš XVI a.). Šitaip, pvz., sąvokai ‘blogėti’ randame tiek čìpti, tiek cìpti ir šìpti; greta drignùs taip pat yra dignùs, greta bruĩšė ‘šapalas’ randame brùnšas ir pan.
Šaltinis:
Pisani 1957, 142
Antraštė:
cìpti
Reikšmė:
blogėti
Straipsnelis:
žr. čipti
Šaltinis:
Pisani 1957, 142
Antraštė:
cìpti
Straipsnelis:
žr. drignus
Šaltinis:
Pisani 1957, 142
Antraštė:
čìpti
Straipsnelis:
žr. drignus
Šaltinis:
Pisani 1957, 142
Antraštė:
čiópti
Reikšmė:
greifen, packen
Straipsnelis:
žr. čiuopti
Šaltinis:
Casaretto 2004, 57

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas