Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
laukãneša
Reikšmė:
medinis ar molinis su lanku bei ąsomis indas, seniau vartotas skysčiui ar maistui į laukus nešti
Straipsnelis:
žr. laukinukas
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 73–74

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas