Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kūlỹs
Reikšmė:
didelis šiaudų vytulas
Straipsnelis:
[Noriu patikslinti kai kuriuos K. Tekelskio (Tekielski K. Lituanizmy leksikalne…, ABSl, XIII, 1980, 67–72) aiškinimus:] 12 kul ‘didelis šiaudų ryšulys’. Liet-uoju pagrindu yra kūlỹs (< lie. kùlti). Br. kalboje leksema куль fiksuojama nuo 1540 m., kai tuo tarpu le. kalbos dokumentuose tas pats žodis (turimas galvoje LDK) tik nuo 1615 m. Taigi, tiesioginis lituanizmas куль yra tik br. kalboje. Le. kalboje kul yra skolinys iš br. kalbos.
Šaltinis:
Smoczyński 1987a, 54
Antraštė:
kūlỹs
Reikšmė:
связка, сноп длинной соломы
Straipsnelis:
Le. trm. b'apk’i sudaryta kaip lie. kūlỹs ‘связка, сноп длинной соломы’ ir lie. kùlti ‘молотить хелбные злаки’ Dar žr. boba
Šaltinis:
Веренич 1989, 198

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas