Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
kùmštis
Straipsnelis:
žr. kumšti
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 80
Antraštė:
kùmstis
Straipsnelis:
žr. kumšti
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 80
Antraštė:
kùmstis
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. кумcm ‘delnas’ – tarp retų tarminių lituanizmų jį mini Karskis Б 127, 130 < lie. kùmstis (-čio ir -ties), kùmstė ‘kumštis’.
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 63

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas