Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
liepsna
Straipsnelis:
Lie. liepsna, la. liesma, pr. lopir, gr. λάμπω ‘šviesti’ ir t. t. < *leip-. Dar giminiškas s. air. lassar < *lap-s.
Šaltinis:
Buck 1949, 72
Antraštė:
liepsnà
Reikšmė:
Flamme
Straipsnelis:
Lie. liepsnà siejasi ne su lìpti ‘kleben (bleiben), klebrig sein, klettern, steigen’ (taip spėja Fraenkel LEW), o su la. lipt ‘uždegti, pakurti’, Daukšos palipaĩ ‘podżoga’, s. lie. laipdyti ‘liepsnoti’ (Arch. Phil. III 51) ir kt. Otrębskis (Sbornik v čest na akademik A. Teodorov-Balan, p. 330 t.) čia priskiria ir sl. polěno ‘Hochzeit’ (iš *po-lěp-no). Fraenkleis l. c. veiksmažodį laizdýti ‘degti, liepsnoti’ klaidingai laiko giminišku su liežti, laižýti ‘lecken’ : kaip veizdė́ti ‘sehen’ < *veid-dėti, taip ir laizdýti gali būti iš *laid-dyti (prie léisti) kilęs.
Šaltinis:
Skardžius 1959, 438
Antraštė:
liepsnà
Straipsnelis:
Sl. *lîsъ / *lîsa m./f. ‘fox’ kilo iš *lei̯pso-/, kuris atsirado iš ide. šaknies *lei̯p-, plg. air. laom ‘blaze’, s. isl. lifa ‘to blaze’, leiptr ‘lightning’, lie. liepsnà ‘flame’, lìpst ‘burns’, pãlipas ‘Holzspan’, la. lìesma ‘flame’, lipt ‘glänzen, anzünden’ – abstraktas *lei̯p-es- ‘brightness’, vėliau buvo tematizuotas kaip *lei̯pso-/ ‘that characterized by brightness’. žr. lapė
Šaltinis:
Blažek 2000b, 358–359
Antraštė:
liep-snà
Straipsnelis:
žr. maigužė
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 193

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas