Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ver̃tas
Straipsnelis:
Pr. werts 55,₂₃,₃₀,₃₅‘wert’ [ir kt.] – kaip ir lie. ver̃tas bei la. vȩ̃rts iš vok. kalbos.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 336
Antraštė:
vertas
Straipsnelis:
J. Bretkūno Biblijos skolinys iš vokiečių kalbos: vertas.
Šaltinis:
Čepienė 1998, 92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas