Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
vyti̇̀nė (vỹtinė, výtinė)
Reikšmė:
ilgas upės laivelis
Straipsnelis:
[Priminsiu tuos lenkų kalbos baltizmus (žr.: Лаучюте Ю., Словарь балт. в сл. яз., Л., 1982), kurie fiksuojami jau s. le. kalboje:] wicina (p. 28) ‘laivelis’ (Brückner, Sł. etym.) : 1609 – lie. vyti̇̀nė (Fraenkel, LEW 1267).
Šaltinis:
Safarewicz 1983, 350
Antraštė:
vytìnė
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariami dabartinės baltarusių kalbos lituanizmai]. Br. віцíна ‘senovinis plokščiadugnis upių prekinis laivas’ (dabar kaip istorizmas), žr. Jablonskis LŽ 264–267, 347; plg. вити́на Dalis ТС I 207; le. (ist.) wicina SJP VII 546. Kaip ir rtpr. v. Witinne, Wittinne Frišbyras PW II 477, iš lie. (sen.) vytnė ‘t. p.’, žr. Skardžius Russ. vitina und lit. vytnė, ZfslPh XXVI (1957) 150 t., Frenkelis LEW 1267 t. (kitaip Fasmeris ЭСРЯ I 321 t.).
Šaltinis:
Urbutis 1969a, 53
Antraštė:
vytìnė
Reikšmė:
Gerte, Ranke, Rute
Straipsnelis:
žr. vytis
Šaltinis:
Blažek 2001b 49–50

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas