Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
balvõnas
Straipsnelis:
Lie. balvonas < le. bałwan ‘stabas’, pirminė reikšmė ‘rąstgalys, pagaikštis’ = č. bolvan ‘rąstgalys, pagalys’, s. r. bolvan ‘rąstgalys, stulpas, stabas, altorius’ ir t.t., tai skoliniai iš kažkokio azijietiško šaltinio. Semantinė raida: ‘šventas stulpas’ → ‘stabas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1499
Antraštė:
balvõnas
Reikšmė:
pagoniškas stabas; kaliausė; kvailys
Straipsnelis:
Lie. balvõnas < br. балва́н, балвана́ ‘stabas’, dial. ‘kvailys, vėpla’ = s. sl. bolъvanъ ‘kelmas; stabas’, le. bałwan ‘stabas’ (s. sl. balъvanъ ‘t. p.’). Greičiausiai tai senas skolinys iš kokios nors ne ide. kalbos, plg. kirg. palvan, balvan ‘stipruolis, milžinas’, ryt. tur. palvan ‘t. p.’, dar plg. per. pählivān, pählävān ‘milžinas’.
Šaltinis:
SłPr I, 188
Antraštė:
balvõnas
Reikšmė:
stabas, (netikras) dievas
Straipsnelis:
Lie. slavizmas balvõnas ‘stabas, (netikras) dievas’ < ne tik iš br. болванъ (балванъ), kaip rašo P. Skardžius, bet ir iš le. bałwan, nors kildinimas iš lenkų kalbos Skardžiaus su abejone užsimintas.
Šaltinis:
Urbutis 1991 (1992), 11

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas