Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ir̃šti
Straipsnelis:
žr. erštas ‘piktas žmogus’
Šaltinis:
Urbutis 1989a, 49
Antraštė:
iršti
Straipsnelis:
žr. aršus
Šaltinis:
Urbutis 1989a, 48–49
Antraštė:
ir̃šti
Reikšmė:
to become angry
Straipsnelis:
[Aptariami laringalų metatezės -Hi/u- > -i/uH- atvejai baltų ir slavų kalbose. Tokia metatezė vyko ir žodžių pradžioje, t. p. su *HRC-. Pvz.:] ?*h₁r̥s- (plg. *h₁ers- ‘flow’): lie. ir̃šti ‘to become angry’, la. irstiês ‘to get annoyed, angry’ gali būti pavyzdys prieš šią teoriją, jei jis priklauso šakniai *h₁ers- (taip, pvz., Fraenkelis 187, plg. lo. errare ‘irren’, s. ang. iersian ‘zürnen, ärgerlich machen’).
Šaltinis:
Young 2006b, 240

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas