Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
marùs
Straipsnelis:
žr. mirti
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 76
Antraštė:
marùs
Straipsnelis:
žr. mirti
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 77
Antraštė:
marùs
Reikšmė:
mirtingas, mirsiantis; greitai mirštantis etc.
Straipsnelis:
Lie. marùs ‘mirtingas, mirsiantis; greitai mirštantis etc.’ : mirùs ‘mirtingas’. Sinchroniškai pamatuojančius veiksmažodžius turi abu variantai – mãri, marė́ja (-ė́jo, -ė́ti) ‘mirti; alkti, badėti’; plg. ir mãras ‘tokia liga; epidemija; mirtis’, maraĩ ‘t. p.’ : mìršta, mìra (mìrė, mir̃ti) ‘netekti gyvybės etc.’, la. mir̃stu (miru; mir̃t, mìrt) ‘t. p.’. Senesniu laikytinas variantas su a laipsnio vokalizmu, nes daug plačiau vartojamas, be to, a laipsnis pasirodo ir kituose deverbaliniuose veiksmažodžiuose.
Šaltinis:
Vanags 1994, 43

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas