Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
preikãlas
Straipsnelis:
žr. prikalti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 290
Antraštė:
preikãlas
Reikšmė:
Ambos
Straipsnelis:
žr. prikalti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 290
Antraštė:
preĩkalas
Reikšmė:
‘priekalas’
Straipsnelis:
Pr. ei : lie. ie reguliariai, plg. [...] preicalis ‘наковальня’: lie. priẽkalas ‘t. p.’.
Šaltinis:
Смочиньский 1987 (1989), 30

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas