Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
rãplės
Reikšmė:
Zange, žnyplės
Straipsnelis:
raples E. 520 ‘replės, Zange’: lie. rãplės iš Būgos Aist. Stud. 71 [293] arba rẽplės ‘t. p.‘, aprė̃pti ‘umfassen’, alb. rjep ‘ziehe aus’ ir kt. žr. Walde Vrgl. Wrtb. II 369 t.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 293–294
Antraštė:
rãplės
Straipsnelis:
žr. rėpti
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1992, 154–156

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas