Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
skíedžiu
Straipsnelis:
Ide. kamienas *sk(h)eid-, *sk(h)eit- remiasi ide. šaknimi *ks- (ks>sk-metatezė), plg. lie. skíedžiu, skiedrà, skiedà, la. šķiêžu ‘išbarstau, svaidau’, skaîda ‘šakalys, balana’, go. skaidan, s. v. a. sceidan ‘skaldyti’, scīt, vok. Scheit ‘pliauska, pagalys’, lo. scindō ‘suplėšau, suskaldau’, gr. σχίζω ‘suskaldau’, σχιστός ‘suskaldytas, dygus’, σχίδη ‘balana, skala’, s. i. chinátti ‘atpjauna,suskaldo’, chidráḥ ‘pradurtas’, chēdaḥ ‘atkarpa, įpjova’.
Šaltinis:
Мельничук 1966 (1968)
Antraštė:
skíedžiu
Straipsnelis:
[Tarp nostratinių kalbų pavyzdžių su uždarumos priebalsiu *t ne žodžio pradžioje tarp balsių:] 2.16. dravid. *citʌ ‘(su)griūti’ (tamil. citai, telug. cidiyu) ~ ide. *sk̑eid-/skeid- ‘skaldyti’ (s. i. chidrá-/lie. skíedžiu Pok. 920–921) ~ kartv. *c1it- ‘kirsti’ (čan. čit- ~ sem.-cham. *śtr ‘pjauti, skaldyti, griauti’ (arabų štr ‘pjauti, skaldyti’, aramėjų, sir. str ‘pralaužti’).
Šaltinis:
Иллич-Свитыч 1966 (1968), 322

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas