Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tapatýbė
Reikšmė:
тождество
Straipsnelis:
Vengrų kalbos žodyje igazság ‘истина’ galima konstatuoti tikslią struktūrinę-semantinę analogiją s. sl. тождество ir – dar viena, būtina, paralelė – lie. tapat-ýbė ‘тождество’ (iš tàs, ‘тот, та’, ‘этот, эта’ ir pàt ‘же (сам)’ + abstraktų darybos priesaga; plg. tas pat ‘тот же’, ‘тот самый’ , la. tāpat ‘так же’).
Šaltinis:
Журавлев 2006, 452–453

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas