Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
trakė́nai
Straipsnelis:
Траке́ня 'klampi bala, purvas' [Grodno sr.]. Dėl šio termino baltiškos kilmės pirmiausia pasisakyta 1971m. [šonkava, Grinaveckienė, 1971, 91]. . lenkų: traki 'błota, bagna' (iš Žemaitijos) [Karłowicz, V, 416]. Tikslus šio termino atitikmuo – lie. trakėnai 'vieta, kur išdegę medžiai'. Šis apeliatyvas užfiksuotas tik lietuvių žodynuose, sudarytuose ir išleistuose buv. Rytų Prūsijoje 1747, 1800 ir 1851m. [Fraenkel, 1962, 1109]. Pasirodo, ir atitinkami gyvenviečių pavadinimai egzistuoja tiktai Užnemunėje, netoli Lenkijos sienos – Kalvarijos apylinkėse, dabart. Kapsuko raj. – Trakėnai. Išeina, šis terminas paplitęs į pietus nuo Nemuno – buvusios Rytų Prūsijos lietuviškose šnektose.
Šaltinis:
Непокупный 1976, 183

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas