Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ašvíenis
Reikšmė:
darbo arklys
Straipsnelis:
ašvíenis paplitęs žemaičių areale, o kitur – tik 108 LKA III (leksika) punkte, centriniame šiaurės areale ir 686a, pietų plote. Šiaip ar taip, kilmė iš substrato negalima, kadangi šio žodžio fonetika yra lietuviška. […] [147] […] Vienintelis žodis susijęs su ide. *eku̯o- ir iki šiol vartojamas baltų areale yra vedinys ašvíenis ‘darbo arklys’, senasis būdvardis, identiškos pr. aswinan struktūros, išskyrus prieš sufiksą esantį vokalizmą.
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1991, 147
Antraštė:
ašvíenis
Straipsnelis:
žr. ašva
Šaltinis:
Eckert 1995, 55
Antraštė:
ašvíenis
Reikšmė:
Hengst
Straipsnelis:
žr. ašva
Šaltinis:
Blažek 2009, 38–39
Antraštė:
ašvíenis
Reikšmė:
work horse
Straipsnelis:
žr. eglė
Šaltinis:
Derksen 2002a, 9–10
Antraštė:
ašvíenis
Reikšmė:
darba zirgs
Straipsnelis:
Pasak recenzento, Liukkonenas darbe „Baltisches im Finnischen“ dažnai pasitelkia kombinacinius garsų pakitimus su asimiliacija, disimiliacija, metateze, pvz., suom. hevonen ‘zirgs’ < vėlyvosios Pabaltijo finų prokalbės *ehvoineh ~ hehvoineh < ankstyvosios Pabaltijo finų prokalbės *šešvoineš < bl. *ešvainis, ešvoinis ~ ešvåinis, plg. lie. ašvíenis ‘darba zirgs’ (asimiliacija ir disimiliacija); suom. ihme ‘brīnums’ < vėlyvosios Pabaltijo finų prokalbės *imeh < ankstyvosios Pabaltijo finų prokalbės *šimeš < bl. žin-mis, žin-mē, plg. lie. žymė, la. zìme (disimiliacija, metatezė); suom. hilse ‘blaugznas’ < vėlyvosios Pabaltijo finų prokalbės *hiles < ankstyvosios Pabaltijo finų prokalbės *šiles, plg. lie. žìlis (metatezė).
Šaltinis:
Vaba 2001, 169–170

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas