Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bliùzė
Reikšmė:
trumpas moteriškas liemens apdaras, trumpikė
Straipsnelis:
Dažnesnės lietuvių tarmėse formos yra formos bliùzė, bliuzkà, bliùzkė, atėjusios per lenkus, plg. le. bluza, bluzka ‘palaidinukė’ (Fraenkel 50; LKŽ I 932). [Plg. dar bliū̃zė].
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 102
Antraštė:
bliū̃zė, bliū́zė
Reikšmė:
trumpas moteriškas liemens apdaras, trumpikė
Straipsnelis:
Plg. vo. Bluse ‘t. p.’ (Alminauskis 1934, 33; Fraenkel 50). Vokiečiai jį gavo XIX a. pr. iš prancūzų, plg. pranc. blouse ‘chalatas, palaidinukė’. Tolesnė kilmė neaiški, galimas daiktas, kad pranc. žodis sietinas su v. lo. pelusia ‘drabužis iš Peluzijos, [Egipto miesto, kuriame buvo gaminamas šis drabužis]’ (Kluge EWD 86; Pfeifer, Etymologisches Wörterbuch der Deutschen, I, II, Berlin, 1993, 152; Dauzat DEF, Paris, 1954, 94; Klein Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language I-II, Amsterdam etc., 1966–1967, 181). Lie. žodis paplitęs Klaipėdos krašte (KŽ 317; LKŽ I 932 t.). Blūze ‘t. p.’ – la. bendrinės kalbos žodis (LLVV II 105). Vartotas jis ir Kuršių nerijos kuršininkų (Pietsch, Fischerbebus auf der Kurischen Nehrung, Berlin, 1982, 78).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 102

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas