Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
germė̃
Reikšmė:
senas miškas
Straipsnelis:
Pr. germ- atstatomas, remiantis tokiais vietovardžiais: Germ, vėliau – Germen, Germynyn, Germayn, Girmayn ir kt. Dėl *germ- kilmės požiūriai skiriasi: *germ- / *girm-, plg. lie. germė̃ ‘senas miškas’ (LKŽ III, 260), germenės, užgermėti ir t. t.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 221

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas