Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
baronùkas
Reikšmė:
toks paukštis
Straipsnelis:
Sor. a. baraška (ir beraška) ‘Bekassine, Scolopax galinago’ – tą paukštį, perkūno oželį, dabar ornitologai dažniausiai vadina Gallinago gallinago (L.) – laikomas onomatopėjiniu žodžiu, veikiausiai sorbų naujadaru, nusižiūrėtu į r. бара́шек ‘t. p.’ (p. 19). Paprasčiau, rodos, būtų sakyti, kad savo kilme tai deminutyvinis avino pavadinimas (sor. a. baran, boran), [157] lygiai toks, kaip ir jo sinonimai le. (sen.) baranek, (dial.) baraniec, ukr. барáнчик (dial. ir баране́ць, бара́нок), r. (dial.) бара́нчик; tai pačiai serijai, žinoma, priklauso ir r. (dial.) бара́шек (be to, vietomis tokia reikšme pažįstamas ir nedeminutyvinis бара́н); iš lietuvių kalbos plg. (dial.) baronùkas ‘pilkas ilgomis kojomis paukštelis, rėkia kaip ėriukas’ (LKŽ I² 663) šalia skolinio barõnas ‘avinas’. […] Su avino pavadinimu žodyne pripažįstama tik tokia giminystė, kad pastarasis, kaip atrodo, irgi laikomas panašiu onomatopėjiniu dariniu. Čia reikia pasakyti, kad šiuo metu vis labiau įsigali nuomonė, jog sl. *баранъ veikiausiai yra skolinys (be naujųjų etim. žodynų, dar žr. W. Budziszewska – RSl 1977 XXXVIII 1 97 t.)
Šaltinis:
Urbutis 1979a, 157–158

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas