Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bijóti(s)
Reikšmė:
jausti baimę
Straipsnelis:
Pr. biātwei ‘bijoti’ artimiausių atitikmenų turi baltų-slavų ir i.-iran. kalbos. Pirmiausia jis siejasi su lie. bijóti(s), la. bîtiês, r. боя́ться ir kt. Polabų bet ‘bijoti’ kilęs iš *bojěti. I.-iran. faktai nurodomi tokie: s. i. bháyate, av. bayente ‘bijoti’, kuriuos Pokorny IEW I, 161 kildina iš ide. *bheəi̯e-/n/t- (iš čia sl. *bojetъ ir bl. bĕ(j)ā-) ir ypač vedų bhīyate, bibhijāt, bibhyati, bhītî-, bhī́- ir pan. (žr. Whitney, Roots, 1885, 111–112).
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 219–221
Antraštė:
bijóti(s)
Reikšmė:
jausti baimę
Straipsnelis:
Lie. bijóti(s), la. bijâties : bijât ‘t. p.’, bîtiês, bîstuos ‘t. p.’ giminiški s. sl. bojati sę ‘jausti baimę, bijoti’, s. le. bojeć (się), slov. báti se, bojím se : bojáti se, r. боя́тьcя; skr. bháyate, perf. bibháya, bibhā́ya.
Šaltinis:
SłPr I, 298
Antraštė:
bijóti(s)
Reikšmė:
jausti baimę
Straipsnelis:
biātwei 23₁₉, ₁₆, ₂₅ [ir kt.] : lie. bijóti(s), la. bîties, s. sl. БОѨТИ CѦ ‘t. p.’, skr. bháyatē arba bibhēti ‘(jis) bijosi’, lie. báimė, baidýti ‘scheuchen’ ir kt., žr. Walde Pokorny II, 127.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 187

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas