Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
bindzinė́ti
Reikšmė:
vaikštinėti be darbo, šlaistytis
Straipsnelis:
K. Būga suponavo lie. dial. ndz < sėl. *nz šiais atvejais: a) bindz-inėti ‘vaikštinėti be darbo, šlaistytis’ (bindz-uolas ‘šlaistas, tinginys’) < sėl. *binz-; b) plìndza ‘plika vieta, dykynė’ < sėl. plinz-; c) puñdz-is ‘ерш, pūgžlys, Acerina cernua’ < sėl. *punz (Būga RR III, 277). Tačiau lie. bindz-inė́ti kilme iš sėl. *binz- sunku tikėti jau vien dėl to, kad šaknies lie. bindz- žodžių randame ir tuose Lietuvos plotuose (žr. LKŽ I² 830), kur nebuvo gyventa sėlių (kuršių ar pan.) [10] […] lie. dial. bindz-inė́ti (bìndz-uolas), plìndz-a, puñdzis – visi ekspresyvai (pejoratyvai) atsirado, matyt, ne sėlių, o lietuvių kalbos dirvoje; be to, šis lie. dial. -dz-, kaip fonetinis tų žodžių ekspresyvumo markeris, greičiausiai nėra kildintinas iš lie. -z-. […] Nerandu nei vieno patikimo argumento, kuris rodytų, kad samplaika sėl. *nz būtų buvusi išversta į lie. dial. *nz > *ndz (> *ndz).
Šaltinis:
Mažiulis 1981, 9–10

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas