Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
blę̃stis
Reikšmė:
tapti tamsiam, neaiškiam
Straipsnelis:
Lie. blę̃stis, blį̇̃sti, la. blenst, blenzt ‘neaiškiai matyti’ : blènst, blenzt ‘kliedėti, klejoti’, giminiški s. sl. blęsti ‘kliedėti’, le. dial. blęść ‘t. p.’, slov. blésti ‘t. p.’, dar giminiški s. v. a. blint ‘tamsus, aklas’, go. blinds ‘aklas’, ang. blunder ‘klysti, eiti apgraibomis, klupti, knapsėti’. Kildinami iš ide. *bhlendh- ‘neryškiai šviesti; būti neaiškiam’.
Šaltinis:
SłPr I, 258–259

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas