Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
dréngti
Straipsnelis:
žr. dryžti
Šaltinis:
Karaliūnas 1970d, 207
Antraštė:
dreñgti
Reikšmė:
fein regnen
Straipsnelis:
K. Liukkoneno siūlomos naujos geros suomių kalbos baltizmų etimologijos: […] suo. räntä ‘Schneeregen’ < *drengta, dalyvis iš dreñgti ‘fein regnen’ […].
Šaltinis:
Nilsson 2001, 191
Antraštė:
dréngti
Reikšmė:
изнашать, равать (одежду, обувь)
Straipsnelis:
žr. dranga
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 211—214
Antraštė:
dreñgti
Straipsnelis:
žr. dranga
Šaltinis:
Аникин 1997 (1998), 211—214
Antraštė:
dreñgti
Straipsnelis:
Straipsnyje nagrinėjami paskolinti baltų kalbų dalyviai suomių kalboje. Suom. räntä ‘šlapdriba’ kildinamas iš baltų neveikiamosios rūšies dalyvio *drengta, plg. lie. dreñgti.
Šaltinis:
Liukkonen 1994, 91

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas