Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
nelýginat
Reikšmė:
kaip
Straipsnelis:
nelýg, nelýginant vartojami palyginimuose ‘kaip’ reikšme. Nelýg – neigiama prieveiksmio lyg forma, nelyginant – iš lyginti. Nepakankamai aiškus neiginio ne vaidmuo. Fraenkelio nuomone, palyginimai su nelyg, nelyginant saikingesni, paprastesni. Machekas panašumų suranda slavų kalbose: čekų ir slovakų liaudyje seniau buvo įsigalėjusi nuomonė, kad žmogaus negalima lyginti su gyvūnu. Jei žmogus dėl kokių neigiamų savybių palyginamas su gyvuliu, tai pridedama nepřimířaja ‘nelyginant’. Pvz., Pije nepřimiřaja jak kovado ‘geria nelyginant gyvulys’. Senovės žmogus tikėjęs žodžio galia, manęs, kad paslaptingu būdu žodis gali paveikti žmogų [210]. Šiuo atveju gyvulio savybės gali pereiti į žmogų. Nepřimířa(ja) – iš přimířat (při-měr-ja-ti). Daryba tokia pat kaip ir lie. nelyginant. Nelyg, nelyginant dabar vartojamas kaip reikšme.
Šaltinis:
Махек 1963, 210–211

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas