Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
snãkė
Reikšmė:
‘sraigė’
Straipsnelis:
Kita grupė ryšių [baltų-germanų], Čemodanovo laikomų labai senais, iš tikrųjų pasirodo esą atspindžiai naujų skolinių. Taip snãkė ‘sraigė’, kurį jis lygina su s. ol. snigill, s. ang. snaegel, s. v. a. snecko, iš tikrųjų yra skolinys ir Rytų Prūsijos (vok.) šnâk, šnek, snǫ̂k ‘sraigė, nuodinga gyvatė’, kaip yra nurodęs Alminauskis (1934, 117).
Šaltinis:
Polomé 1974, 111
Antraštė:
snãkė
Straipsnelis:
[Kai kurių vabzdžių ir varliagyvių pavadinimai yra germ.-bl. :] 5. S. isl. snigill, vok. ž. snigge, s. v. a. snecko ‘sraigė’, lie. snãkė ‘sraigė’; s. ang. slāwwyrm (< *slaihwo-) ‘(trapusis) gluodenas [Anguis fragilis]’, norv. sleva (< *sligwōn-) ‘žemės sliekas’, pr. slaix, lie. sli̇́ekas ‘rausiantis žemę kirminas’; plg. taip pat s. v. a. wibil, s. saksų wiƀil, s. ang. wibba, wifel, rytų fryz. wefer ‘(rugių) vabalas, vabzdys’, lie. vãbalas ‘vabzdys kietais sparnais’.
Šaltinis:
Чемоданов 1961, 77
Antraštė:
snãkė
Straipsnelis:
N. Čemodanovas (Место герм. яз. среди других иде. яз., Сравн. грамм. герм. яз., М., 1962, 19–113) kalbėdamas apie germ.-bl. izoglosas nurodo esą be galo senus atitikmenis, kurie, tiesą sakant, yra skoliniai, pavyzdžiui, lie. snãkė ‘sraigė, snail’ (lyginamas su s. ang. snægel, s. v. a. snecko) yra skolinys iš Rytų Prūsų šnâk ‘sraigė, nuodinga gyvatė’, taip sako Alminauskis (žr.: Die Germanismen des Litauischen. I. Die deutschen Lehnwörter im Litauischen, Leipzig, 1934, 117).
Šaltinis:
Polomé 1970, 53
Antraštė:
snakė
Reikšmė:
sraigė
Straipsnelis:
[Rezenzuojamas V. Orelo A Handbook of Germanic Etymology, 2003.] Lie. snakė ‘sraigė’ Fraenkelis pamatuotai laiko germanizmu (851), tai rodo ir žodžio paplitimas (vien Prūsų Lietuvoje, žr. LKŽ XIII 235). Bandymas sieti su v. v. a. snigge ‘sraigė’, s. v. a. sneggo ‘t. p.’, ide. *snā- ‘tekėti, plaukti’ Orelo žodyne (p. 357) klaidinantis.
Šaltinis:
Kabašinskaitė 2004, 323

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas