Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
brū̃nas
Reikšmė:
braun
Straipsnelis:
žr. briauna
Šaltinis:
Kiparsky 1957, 41
Antraštė:
brū̃nas
Straipsnelis:
Pr. bruneto ‘jerubė’ Pierson AM 7, 1870, 579 kildino iš *brūnis, skolinto iš v. v. ž. brûn ‘rudas’. Taip pat plg. lie. brū̃nas, briū́nas (Alminauskas Germ. Lit. 1934, 35), la. brũns, es. pruń. Šios šaknies žodžiai neretai siejami su gyvūnais, plg. lie. brū̃nasis ‘brūnas arklys ar kumelė’, briū́nas, la. brũnis, brũnala, brũnaļa ir t. t.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 254–255
Antraštė:
brūnas
Straipsnelis:
žr. brunšis
Šaltinis:
Blažek, Čeladín, Běťákova 2004, 110

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas