Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
gùlkščioti
Straipsnelis:
[Rec. Этимологічний словник українскої мови. – 1982, t. 1, А–Г]. Skaitytojas suvedžiojamas, kai apie skolintinį žodžio pobūdį teprasitariama, prieš tai jau pateikus ‘giminaičius’ net iš kitų indoeuropiečių kalbų, plg. straipsnį делдати ‘rėkti, gagėti’, kur pirma pasakyta, kad žodis giminiškas su lie. gùlkščioja ir kt., o tik po to, kad ukrainų kalboje kilęs iš le. trm. giełgotać.
Šaltinis:
Urbutis 1986b, 84

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas