Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
inkaras
Straipsnelis:
Dauguma žodžių, reiškiančių ‘inkaras’, paskolinti per lotynų kalbą iš graikiško žodžio, kurio reikšmė remiasi sąvoka ‘kažkas sulnkto’, ‘kabliukas’. Lie. inkaras, la. enkurs, r. jakor’, visi < s. isl. akkeri, da. anker, šv. ankare; čia ir s. air. ingor, air. ancoire, pranc. ancre, s. ang. ancor ir t. t. Visos šios Europos kalbų formos kilę iš lo. ancora, kuris kartu su s. sl. ankura perimtas iš gr. ἄγκῡρα, giminiško ἀγκύλος ‘sulinkęs’, skr. añc- ‘ lenkti’, s. v. a. ango ‘kablys’.
Šaltinis:
Buck 1949, 737
Antraštė:
iñkaras
Reikšmė:
prietaisas (kablys) laivui pritvirtinti prie kranto arba jūros, ežero arba upės dugno
Straipsnelis:
Jau XVI a. turimas (BP I 203, R, MŽ, NdŽ, JD, KlpD) […] [skolinys] iñkaras ‘prietaisas (kablys) laivui pritvirtinti prie kranto arba jūros, ežero ar upės dugno’ […] [kildinamas] iš v. Anker ‘t. p.’, kuris esąs dėl liaudies etimologijos priderintas prie lie. kárti bei turįs pridėtą priešdėlį in- (į-) [(LsB 446, juo remiasi Alminauskis, Fraenkel LEW, 185)]. […] Rytų Prūsijos rytinėje dalyje vietoje a galėjo būti tariamas e arba net i, ypač prieš l junginius (ll, lt, ld, lp) ir nosinius priebalsius (O. Natau, Mundart und Siedelung im nordöstlichen Ostpreußen, 1937, §§ 11, 13). XVI a. kalboje randame užrašytą variantą Enker ‘inkaras’ (ME I, 570), [plg.] la. añkurs, eñkurs ‘inkaras’, kilusius iš v. Anker, Enker. Taigi lie. iñkaras galėtų kilęs iš ryt. prūs. vok. Enker ar *Inker ‘t. p.’.
Šaltinis:
Čepienė 1997, 181
Antraštė:
iñkaras
Reikšmė:
Anker
Straipsnelis:
Išsamus straipsnis apie lie. iñkaras bei kãtas ‘Anker’ yra Studi Baltici 1952, IX, 238–243.
Šaltinis:
Kiparsky 1957, 41–42

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas