Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pai̇̃šas
Reikšmė:
lussfleck
Straipsnelis:
žr. piešti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 273
Antraštė:
paĩšas
Straipsnelis:
Paišas, ppr. pl. paišaĩ : paišà, ppr. pl. paĩšos ‘suodžiai, piešos’ (: piẽšti, Skardžius ŽD 27). Av. paēsa- ‘papuošalas; raupai’ , s.i. péśa- ‘dažai; forma, pavidalas; papuošalas’ turi -ŏ- kamienę m. formą; -ŏ- kamienę n. turi RV péśa- 't.p.', av. paēsah- ‘papuošalas, puošmena’ (Fraenkel LEW 526, Walde-Pokorny VglW II 9 tt., Pokorny IEW 794 tt.). Illič-Svityčius²⁸ [Иллич-Свиты ИА 53 tt. Jis teigia, kad paišaĩ išlaikė seną n. pl. oksitonezę, kuri buvo priešpastatyta šiuo atveju n. sg. baritonezei (*paĩša- n.)] mano, kad paišaĩ refleksuoja seną nomen collectivum (= n. pl.) *paišā́ (sg. paĩša- n. < ide. *póik̑os n. ‘kokia nors dažanti medžiaga’). Iš viso to, kas pasakyta, atrodo, kad šalia *paiša- n. atskiri baltų dialektai galėjo turėti ir *paiša- m.
Šaltinis:
Stundžia 1978, 115

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas