Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sniaũklės
Reikšmė:
nešvarumai
Straipsnelis:
Lie. iau > br. я fonetikos lituanizmas greičiausiai yra retas br. šnektų žodis сня́каць ‘šnypšti, šnirpšti’ < *сня́ўкаць, jo šaknies giminaičiai: sniaũklės ‘nešvarumai’, sniaukróti ‘neaiškiai pro nosį kalbėti, ašaroti, verkšlenti’, sniaukrà, sniaũkras, sniaukrỹs, sniaukrõnas ‘kas sniaukroja, neaiškiai kalba’.
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 75

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas