Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tarmė́tyra
Straipsnelis:
[Recenzuojami A. Salio raštai. Kalbama, kad į pirmąjį tomą įtraukti] skyriai 'Žodyno ir terminologijos straipsniai' ir 'Trumpi patarimai' (įdėtas ir 'Kalbos patarėjas' [...]). Čia pateikta ir dauguma jo [A. Salio] sukurtų vykusių naujadarų (...tarmė́tyra...)
Šaltinis:
Savukynas, Vitkauskas 1987, 203

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas