Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
núomonė
Straipsnelis:
žr. išmonė
Šaltinis:
Urbutis 1975, 98
Antraštė:
núomonė
Straipsnelis:
Bezlajus (Bezlaj F. Etimološki slovar slovenskega jazyka, II. K–O, Ljubljana, 1982) nuomone slov. obnam ‘iš pradžių’ (< *nem- / *nōm-) turi atitikmenis tik bl. kalbose, plg. lie. núomona, núomonė.
Šaltinis:
Куркина 1983 (1985)a, 187
Antraštė:
núomonė
Straipsnelis:
žr. išmonė
Šaltinis:
Urbutis 1975, 98
Antraštė:
núomonė
Straipsnelis:
žr. monas
Šaltinis:
Gliwa 2002b, 34–35

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas