Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pavydas
Straipsnelis:
Ide. kalbose nemaža žodžių, reiškiančių ‘pavydus’, susiję su sąvoka ‘žiūrėti’, ‘pažvelgti’, ‘nemylėti’ ir pan. Lie. pavydas, šalia pavydus, pavydėti, sudėtinis žodis su perfect. pa- : veizdėti, gimin. s. sl. viděti, lo. vidēre ‘matyti’ ir t. t. (Plg. lo. invidēre ‘pavydėti’, sudėtinis žodis su vidēre; pirminė reikšmė ‘nužiūrėti bloga akimi; žiūrėti su pavydu’.)
Šaltinis:
Buck 1949, 1139–1140
Antraštė:
pavỹdas
Straipsnelis:
Pr. ainawīdai 43,₁₁, 65,₁₄ [ir kt.] ‘panašus, toks pat’ remiasi adjektyvo kamienu *ainavīda- resp. [117] *ainavīdi- ‘toks pat, vienarūšis’ : lie. pavỹdas ir kt., žr. waist.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 171–172

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas