Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
pẽnas
Straipsnelis:
žr. meitėlis
Šaltinis:
Ademollo Gagliano 1992, 147–148
Antraštė:
pẽnas
Straipsnelis:
Pakitimai, kurie nukrypsta nuo arm. balsiams būdingų pakitimų: a. prieš nosinius garsus einantys arm. trm. balsiai e, o vietoj arm. kalbai būdingų i, u (ide *em, *en, *om, *on): [...] henkʿ ‘puota’ (ide. pen-, plg. lie. pẽnas ‘Futter’) [...].
Šaltinis:
Djahukian 1985, 157

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas