Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smakrà
Straipsnelis:
Alb. mjéke̋r, -ra f., pl. -ra „smakras, barzda“, veikiausiai iš praalb. *smekrā, plg. lie. smakrà f. greta smãkras m. „Kinn“; s. i. śmáśru n., arm. mawruk pl., het. zamangur n. „barzda“, bet be r- sufikso air. smech f. „smakras“.
Šaltinis:
Euler 1985a, 107

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas